Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο, υπόκεινται σε ρήτρα αποποίησης ευθύνης καθώς και στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ο ως άνω δικτυακός τόπος, έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού στη νομοθεσία τη νομολογία των Δικαστηρίων, καθώς και στο σχολιασμό σημαντικών νομικών πληροφοριών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Η εν λόγω ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων ή αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες. Ωστόσο, το γραφείο μας δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κυρίως ως προς την επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτής. Εξάλλου, οι ως άνω πληροφορίες ενίοτε συνδέονται, με χώρους και συνδέσμους του δικτυακού μας τόπου, μη ελεγχόμενους από τις Υπηρεσίες του, για το περιεχόμενο των οποίων το γραφείο μας, δε φέρει ευθύνη.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας δεν συνιστούν ούτε και περιλαμβάνουν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές. Αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.