Το εργατικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν τη σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, όπως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών κ.ά

Το εργατικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας δηλ τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, και συγκεκριμένα την ατομική σχέση εργασίας αυτή καθ αυτή (σύσταση σχέσης, δικαιώματα-υποχρεώσεις μερών ,κατάλυση), εξαρτημένη εργασία συνιστά παροχή υπηρεσιών υπό τον έλεγχο και εποπτεία εργοδότη (εξαιρούνται οι σχέσεις για αγροτικές και ναυτικές εργασίες που υπάγονται σε ιδιαίτερο καθεστώς όπως επίσης και οι σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων εκτός αν εργάζονται στο δημόσιο αλλά με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου δηλ όταν το Κράτος εμφανίζεται ως κοινός εργοδότης )

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.