Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα, ο αριθμός των συναινετικών διαζυγίων έχει θεαματικά αυξηθεί σε βαθμό που εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι στο εγγύς μέλλον η λύση ενός γάμου κατ' αντιδικία ενδεχομένως να αποτελεί απαρχαιωμένη πρακτική. Πράγματι η διαδικασία της «συναινετικής» λύσεως του γάμου χαρακτηρίζεται από την εξωδικαστική και στα πλαίσια της διαστάσεως συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, και αποτρέπει τόσο υπέρμετρα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, όσο και μία χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.