Ο γάμος και οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων κατά κύριο λόγο δεν διέπονται από νομικούς κανόνες αλλά από ηθικές κυρίως δεσμεύσεις και αντιλήψεις που πηγάζουν από τα κοινωνικά ήθη .

Μια εκ των αμοιβαίων υποχρεώσεων των συζύγων αποτελεί η κοινή συμβίωση, η οποία περιλαμβάνει ειδικότερες υποχρεώσεις όπως αυτή της συνοίκησης, του σεβασμού, της ειλικρίνειας και αγάπης προς τον σύντροφο. Εγκατάλειψη λοιπόν θεωρείται κάθε παράβαση της υποχρεώσεως προς συμβίωση. Όταν βέβαια η διακοπή της συμβίωσης θεωρείται δικαιολογημένη διότι υπάρχει εύλογη αιτία , τότε σε καμία περίπτωση αυτή δεν θεωρείται εγκατάλειψη. Από την στιγμή που δημιουργείται οικογενειακή στέγη η εγκατάλειψη εξωτερικεύεται με δύο κυρίως τρόπους :

α) Με αυτόβουλη αποχώρηση ενός ή και των δύο συζύγων ή με άρνηση του ενός ή και των δύο να ακολουθήσουν ο ένας τον άλλο στην οικογενειακή στέγη.

β) Με αποπομπή του ενός συζύγου προς τον άλλο. Η αποπομπή μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους όπως η σωματική ή ψυχολογική βία, λεκτικά κ.λ.π.

Η διάρκεια της εγκατάλειψης είναι αδιάφορη, σε περίπτωση όμως που διαρκέσει άνω των τεσσάρων ετών θεμελιώνεται αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού. Ο σύζυγος που προβάλει ως λόγο διαζυγίου την εγκατάλειψη, αποδεικνύοντας την, θεμελιώνει ταυτοχρόνως τον λόγο ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης . Ο εναγόμενος σύζυγος από την πλευρά του μπορεί να αποδείξει ότι από την εγκατάλειψη αυτή δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός είτε ότι οδηγήθηκε στην αποχώρηση από την συζυγική στέγη από την συμπεριφορά του άλλου συζύγου προς αυτόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν στοιχειοθετείται η εγκατάλειψη με την έννοια του άρθρου.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.