Το δικηγορικό γραφείο του Αντωνίου Τσαχτσαρλή ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε αστικές συμβάσεις, αγοραπωλησίες ακίνητων, μισθώσεις, διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, ιδρύματα, σωματεία, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικές, απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, τροχαία ατυχήματα, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων. Τακτοποίηση περιουσιακών θεμάτων ομογενών και αλλοδαπών. Επίσης ασχολούμαστε με καθορισμό ελληνικής ιθαγένειας Ελλήνων ομογενών που ζουν στη διασπορά καθώς επίσης συστάσεις σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών λοιπών νομικών προσώπων οιασδήποτε μορφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.